Festivāla ielas 2,4,6 un Aviācijas ielas 25 pagalms

Konsultants: arhitekte, ainavu arhitekte Daiga Veinberga (LAS sertifikāts Nr.10-0888)
Iniciators: Aviacijas ielas pagalma iedzīvotāja Indra Trofimoviča
Ideju vizuālais noformējums: pagalma iedzīvotāja Indra Trofimoviča

2013. gada rudenī ainavu arhitekti sniedza profesionālas bezmaksas konsultācijas un sadarbībā ar Rīgas daudzstāvu dzīvojamo namu iedzīvotājiem izstrādāja konkrētu Rīgas pagalmu vides attīstības vīzijas. Tās palīdzēja iedzīvotājiem sagatavot detalizētu pieteikumu Lielās Talkas Pagalmu konkursam. Festivāla ielas 2,4,6 un Aviācijas ielas 25 kopīgā pagalma iedzīvotāju pieteikums šajā konkursā diemžēl neieguva žūrijas atbalstu. Tomēr iedzīvotāji, iedvesmoti ar radošo, kopīgi veikto plānošanas darbu, šogad - 2014.gada 26. aprīlī, - Lielās Talkas laikā pēc iepriekšējā gadā izstrādātā ideju plāna paši ar saviem spēkiem veica jau pirmos labiekārtojuma darbus pagalmā!
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
1. nesakārtots atkritumu konteineru novietošanas laukums;
2. nav noteiktas autostāvlaukuma un stāvvietu robežas;
3. pagalmā atrodas vairāki metāla karkasi, kas paredzēti veļas žāvēšanai, - to esošās konstrukcijas ir nepraktiskas un kopējais skaits - pārāk liels iedzīvotāju skaitam, kuras tās ikdienā izmanto;
4. pagalmā nav atpūtas un bērnu rotaļu zonas ar atbilstošiem apstādījumiem, labiekārtojuma elementiem un rotaļu ierīcēm;
5. aizaugušas, sen nekoptas priekšdārza zonas pie ieejām ēkās.
Pagalma attīstības koncepcija:
Veidojot pagalma labiekārtojuma koncepciju, tiek izmantoti koši un krāsaini akcenti visās pagalma zonās, veidojot dzīvespriecīgu, nedaudz rotaļīgu kopējo šī pagalma tēlu. Pagalmā tiek paredzēts:
1. izveidot segtas atkritumu konteineru nojumes;
2. ar dažādu krāsu līnijām uz asfalta marķēt autostāvvietu novietojumu;
3. izmantojot esošos metāla karkasus, izveidot nojumes veļas žāvēšanai. Nevajadzīgos karkasus demontēt;
4. nozāgēt esošās funkcionāli un ainaviski pagalmā neiederīgās papeles;
5. izveidot klusās un aktīvās atpūtas zonas, kuras papildina interesanti, dekoratīvi un daudzfunkcionāli elementi, kas izgatavoti no nozāgēto papeļu stumbriem;
6. izveidot dekoratīvus apstādījumus, kas norobežo dažādas funkcionālās zonas;
7. sakopt esošos krūmu, puķu stādījumus un papildināt tos ar jauniem, pilsētas videi un augšanas apstākļiem piemērotiem apstādījumiem priekšdārza zonās pie ieejām ēkās.

Aicinājums uz Iedzīvotāju forumu 26.10.2014.

Kā radās ideja par Iedzīvotāju forumu

Pēc Iedzīvotāju foruma