Pagalma sakārtošanas un attīstības 3 soļu priekšlikums Lielai talkai 2014


1.SOLIS: LIELĀS TALKAS IETVAROS VEICAMIE DARBI
1. Iedzīvotāju drošībai veicamie darbi:
• esošo kokaugu apsekošana konsultējoties ar speciālistu (dārzkopi vai arboristu) - bīstamo kokaugu, zaru un celmu likvidēšana (iegūto kokmateriālu izmantošana teritorijas labiekārtošanā);
• lielgabarīta un mazgabarīta bīstamo un nelietderīgo elementu savākšana (sadzīves atkritumi, betona bluķi, koku zari, metāla stieņi);
• esošā gājēju celiņu seguma lielāko bedru aizbēršana, nolīdzināšana;
Nepieciešamie materiāli: lielgabarīta konteineri, cimdi, maisi, rokas zāģis vai motorzāģis, lāpstas, cirvis, dārza šķēres, grābekļi....
2. Teritorijas sakopšana:
Apstādījumi:
• esošo kokaugu, dobju sakopšana;
• izmantot esošos betona puķu traukus jaunu apstādījumu veidošanai;
• nokaltušo un pāraugušo krūmu izzāģēšana (sakopšana un/vai likvidēšana);
Reljefa līdzināšana:
• esošo zāliena laukumu reljefa līdzināšana - melnzemes pievešana, izlīdzināšana un zāliena sēšana;
• bērnu rotaļu laukuma seguma atjaunošana - smilts, grants pievešana;
Nepieciešamie materiāli: dārza šķēres, rokas zāģis vai motorzāģis, frēze, lāpsta, melnzeme, zāliena sēklas...
3. Labošanas darbi:
Pagalma mēbeles:
• esošo soliņu labošana - koka virsmu atjaunošana, krāsošana vietās, kur nepieciešams, virsmas dēļu nomaiņa;
• bērnu rotaļu laukuma inventāra labošana - pārkrāsošana, pārvietošana;
• betona kāpņu labošana;
• grafiti zīmējumu aizkrāsošana;
• veļas žāvēšanas konstrukciju atjaunošana vai demontāža (pēc iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm)
Nepieciešamie materiāli: krāsas, otas, skrūves, urbji, āmurs, kokmateriāli, atkritumu maisi, cimdi...
4. Sākt sarunas par komunikāciju sakārtošanu:
• lietus ūdens kanalizācijas (tīrīšana);
• ceļa zīmes iespējamās uzstādīšanas vietas (ierobežojumi stāvēšanai pagalma teritorijā, ātruma ierobežojuma vaļņi);
• apgaismojuma atjaunošana;
2. SOLIS: SAKOPŠANAS DARBI
1. Seguma nomaiņa:
• iekšpagalma gājēju celiņiem, bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem apstādījumiem.
Nepieciešamie materiāli: betona plāksnes, betona bruģakmens, asfalta segums, mulča, smiltis, oļi, grants.
2. Apstādījumi:
• kokaugu grupu stādīšana konsultējoties ar ainavu arhitektu vai dārznieku.
3. Zīmju uzstādīšana:
• ātruma ierobežošanas vaļņu uzstādīšana automašīnu braukšanas ātruma samazināšanai, iebraukšanas ierobežojuma zīmju izvietošana.
NB! Lai nokārtotu zīmju uzstādīšanas atļaujas ar priekšlikumu nepieciešams griezties pie katras dzīvojamās ēkas apsaimniekotāja, kurš pēc tam dodas uz Satiksmes departamentu.
4. Lietus ūdens kanalizācija:
• lietus kanalizācijas atjaunošana vai jaunu iekārtu ierīkošana.
NB! Lai veiktu izmaiņas, uzlabošanas darbus jādodas pie katras dzīvojamās ēkas apsaimniekotāju, kurš pēc tam griežas pie SIA ''Rīgas ūdens''.
5. Ielu apgaismojums:
• papildināt pagalma un ielu apgaismojumu, paredzot racionālu apgaismes elementu izvietojumu.
NB! Lai veiktu izmaiņas pagalma apgaismojuma sistēmā, jāvēršas pie katras dzīvojamās ēkas apsaimniekotāju, kurš apstiprinot priekšlikumus dodas uz Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas gaisma" vai elektroapgādes uzņēmumu AS "Sadales Tīkli".
6. Labiekārtojuma elementi:
• soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu laukuma inventāra uzstādīšana;
• izmantot pēc kokaugu sakopšanas iegūtos kokmateriālus teritorijas labiekārtojuma elementu izveidē.
3. SOLIS: LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
1. Arhitektūras mazo formu izvietojums pagalmā (ierīkot atbilstoši labiekārtojuma projektam):
• sporta zonai nepieciešamais inventārs, bērnu rotaļu laukuma zonai nepieciešamās rotaļu iekārtas;
• soliņi, atkritumu urnas, atkritumu konteineri;
• apgaismojuma elementi;
• velo novietnes;
• saimniecības laukumu vizuāla sakārtošana ar jauniem dizaina elementiem, apstādījumiem;
• nožogojuma uzstādīšana vietās, kur tas nepieciešams;
• lielāki/mazāki objekti radošām iedzīvotāju darbībām (grafitī siena, mākslas darbu siena).
REZULTĀTS:
Droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne ar kokiem, krūmiem, kas veido daudzveidīgu saskarsmes telpu. Kārtības un tīrības sajūta, kuru katrs pagalma iedzīvotājs varētu saukt par mājām.