Iedzīvotāju forums „Kopā savam pagalmam!”

2014.gada 26.oktobrī no plkst.11:00-13:00 Rīgā Festivāla ielas 2,4,6 un Aviācijas ielas 25 māju pagalmā notiks pasākums jebkuram daudzstāvu mājas iedzīvotājam „Kopā savam pagalmam!”, kuru organizē Ķengaraga daudzdzīvokļu namu pagalma aktīvisti un augstskolas „Turība” sabiedrisko attiecību maģistrantūras programmas studenti Indra Trofimoviča, Dzintars Rudaks un Eduards Kalve.

Pasākuma mērķis ir aktivizēt iedzīvotāju pašiniciatīvu un veidot pozitīvu sadarbību ar pašvaldības institūcijām kopīgai vides sakārtošanai. Iedzīvotāji ir aicināti uzņemties atbildību par teritoriju, kurā viņi dzīvo, pievērst uzmanību savu daudzdzīvokļu māju pagalmiem un izmantot iespējas veidot tos patīkamus un harmoniskus.

Lai uzlabotu savu apkārtni ne vienmēr ir vajadzīgi milzu ieguldījumi. Ar savām rokām var paveikt ļoti daudz nelielu darbu, kuri dod lielisku rezultātu – sakārtot apstādījumus, celiņus, nokrāsot pagalma konstrukcijas vai tamlīdzīgi. Pie tam kopīgi darbojoties sava pagalma labā uzlabojas arī kaimiņu savstarpējās attiecības, kas palīdz ne tikai kopīgās aktivitātēs, bet arī drošības pasākumu organizēšanā.

Pasākumā aicināti piedalīties Ķengaraga iedzīvotāji, citi interesenti un žurnālisti. Savu dalību jau apstiprinājuši:

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvji, kuri iepazīstinās ar optimālāko sadarbības veidu starp pašvaldību un iedzīvotājiem;

• SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvis, kurš pastāstīs par jaunajām iniciatīvām saistībā ar māju vecākajiem un pilnvarotajiem;

• Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji informēs, kuros gadījumos griezties pašvaldības policijā un kā rūpēties par personīgo drošību;

• Valsts policijas pārstāvji stāstīs par jaunā iecirkņa darbību bijušajā 62.vidusskolā un iespējamo palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;

• Projekta „Pagalmu renesanse” pārstāve runās par iespējām uzlabot savu vidi un kur smelties idejas;

• DzīB „Aviācijas 25” dalīsies pieredzē par savām aktivitātēm un interesenti varēs apskatīt tikko izremontētās kāpņu telpas.

Notiks diskusija par iespējām sadarboties. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus pašvaldības institūcijām, kā arī Aviācijas un Festivāla ielas pagalma iedzīvotāji dalīties pieredzē par savā pagalmā pašu spēkiem paveiktajiem darbiem.

„Nāc, ja Tevi neapmierina vide savas mājas apkārtnē!”

„Nāc, ja esi aktīvs, kaut ko proti un Tev ir idejas kā uzlabot vidi!”

„Nāc arī tad, ja Tev nav prasmju un ideju – iespējams tās iegūsi!”

Pasākuma iniciatori - Festivāla ielas 6 mājas vecākā I.Trofimoviča un augstskolas „Turība” maģistranti Dz.Rudaks, E.Kalve, 17.10.2014.