Nemeklē vainīgo – sāc darīt pats!

Kamēr citi cilvēki Latvijā sūdzas un ir neapmierināti ar savu apsaimniekotāju un pašvaldības darbu mājokļu politikā, Ķengaragā Festivāla un Aviācijas namu aktīvie iedzīvotāji ir „ņēmuši lietu savās rokās”. Aktīvisti apkopojuši savus spēkus, lai paši veiktu sava pagalma labiekārtošanu. 26.oktobrī pl.11:00 tiek organizēts iedzīvotāju forums „Kopā savam pagalmam” ar pašvaldības institūciju piedalīšanos.

Ideja radusies jau 2009.gadā, taču rezultātu nācās gaidīt diezgan ilgi, jo atsaucība bija minimāla un daudzi iedzīvotāji bija skeptiski noskaņoti. Visgrūtāk bija mainīt iedzīvotāju domāšanu – vēl pēc Padomju laika principa daudziem likās, ka viss ir jādara kādam citam – apsaimniekotājam, pašvaldībai vai valdībai. Tai pat laikā paši var piemēslot kāpņu telpas, salauzt soliņus, bērt atkritumus garām miskastei ar domu, ka atnāks sētniece un visu savāks.

Viss sākās jau 2008.gadā, kad 5-stāvu nams Aviācijas ielā 25 izveidoja savu dzīvokļu īpašnieku biedrību. Kopš tā laika katrā iedzīvotāju kopsapulcē tika uzsvērts, ka paši esam atbildīgi par savu labklājību – kā paši rīkosimies, tādus rezultātus arī sasniegsim.

Viegli negāja, taču vairāku gadu laikā tika paveikts daudz pozitīvu lietu –namam nosiltināta gala siena, nomainīti logi, ierīkots sensorais apgaismojums kāpņu telpās. Tas iedvesmoja arī apkārtējo māju iedzīvotājus sākt domāt par saviem īpašumiem un attieksmi pret to.

2012.gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, kas kuram ir svarīgs un kādas ir iespējas piedalīties ar saviem resursiem. Aptauja parādīja trīs galvenos virzienus, kuros darboties. Auto īpašniekus interesēja stāvlaukums, kur atstāt savu auto, ģimenes ar bērniem interesēja bērnu rotaļlaukums vai, vismaz, smilšu kaste un vecāka gada gājuma cilvēki vēlējās vietu, kur atpūsties – soliņu un kādu dobīti. Lielākā daļa bija gatavi līdzdarboties un bija arī cilvēki, kuriem bija ko piedāvāt materiālā ziņā.

Tika apzināta pagalma zemes piederība un apgrūtinājumi, lai zinātu, kur kādas konstrukcijas drīkst taisīt un kur nē, jo papildus saskaņošanas sadārdzinātu un pagarinātu procesu.

2013.gadā pagalma aktīvisti uzrakstīja projekta pieteikumu „Lielās Talkas pagalmu konkursam”. Lai arī konkursā netika gūts atbalsts, jau projekta gatavošanas gaitā radās konkrēts labums – tika apkopotas lietas, kuras iedzīvotāji vēlas uzlabot un darbi salikti prioritārā secībā. Kā arī konstatēts, kuras lietas var veikt bez īpaša atbalsta ar saviem spēkiem.

Jau četrus gadus pagalms kopīgi piedalās Lielajā talkā. No šī gada sākuma pagalmā ir veikts daudz uzlabojumu un rindā jau gaida nākamie. Paveiktais rada motivāciju darboties tālāk un rosina arī apkārtējo māju iedzīvotājus padomāt par saviem pagalmiem.

Tāpēc loģisks solis ir šis iedzīvotāju forums, kurā vēlamies mazināt birokrātisko barjeru, iedraudzēties ar atbildīgajām pašvaldības iestādēm un dalīties ar savu labo pieredzi.

Aicinām piedalīties visus interesentus!

Festivāla ielas 6 mājas vecākā, pagalma aktīviste Indra Trofimoviča un augstskolas „Turība” studenti Dzintars Rudaks un Eduards Kalve.