gallery thumbnail
Valda Eglīte
Diplomēta ainavu arhitekte.
No 2010.g. līdz 2013.g.
SIA „Ainavu arhitekti” ainavu arhitekte
No 2005.g. līdz 2008.g.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvvaldes Ainavu arhitekte

Aktīva līdzdalība LAAB:

Piedalīšanās LAAB un Nodibinājuma „Rīga 2014” sadarbības projekta „PAGALMU RENESANSE” (tas pats - „Daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmu IZDZĪVOŠANAS KOMPLEKTS”) darba grupā (Uzdevumi: projekta aktivitāšu un dalībnieku koordinācija, drukāto un elektronisko projekta materiālu sagatavošana, projekta aktivitāšu un materiālu arhivēšana interneta vidē (www.pagalmurenesanse.lv vai www.riga2014.laab.lv ))

Piedalīšanās daba grupā, gatavojot LAAB projekta pieteikumu „Daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmu IZDZĪVOŠANAS KOMPLEKTS”, kas tika iekļauts „Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta” programmā. (Projekta aktivitātes ir veidotas kā izglītojošu pasākumu komplekss, kas vērsts uz pilsētas iedzīvotāju mērķtiecīgu iesaistīšanu kopīgā darbā, līdzdalības un atbildības veicināšanā par kopīgo pilsētas kultūrvidi ) (Uzdevumi: koncepcijas izstrāde, pieteikuma sagatavošana)

Lielās Talkas Pagalmu konkursa žurijas locekle.