Radošas idejas

Radoša attieksme ļauj brīvi skatīties uz lietām un ieraudzīt jaunas iespējas. Derīgs un izmantojams ir viss pieejamais - koka stumbra bluķi, demontētas betona plāksnes un metāla konstrukcijas, pat sadzīves tehnikas detaļas. Ja esam radoši, spējam no „nekā” izbūvēt celiņus, uzburt rotaļu pasauli bērniem, iekārtot atpūtas vietas un sporta zonas...
Svarīgi, lai jaunā estētika būtu citiem pieņemama, konstrukcijas drošas un izmantotie materiāli – nekaitīgi.
Visi attēli ir izmantojami tikai kā iedvesmas avots, labiekārtojuma ideju kopēšana un tieša atdarināšana nav atļauta!