Kultūrvidi pilsētā veido ne tikai atsevišķas norises un notikumi mūzikā, mākslā, arhitektūrā, bet arī kopējā dzīves vide, kas netieši ietekmē mūsu apziņu. Publiskā ārtelpa – ielas un laukumi, parki un skvēri, skolu un bērnudārzu teritorijas, ēku pagalmi un mikrorajonu iekškvartāli ir mūsu dzīves sastāvdaļa ikdienā un nenoliedzami - arī pilsētas kultūrvides fons.

Projekta “Pagalmu Renesanse” ietvaros, sadarbībā ar Nodibinājumu “Rīga 2014”, Latvijas ainavu arhitekti un dārznieki 2014. gadā piedalījās 14 Rīgas daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmu atjaunošanā: Maskavas ielā 163, Blaumaņa ielā 6, Ilūkstes ielā 18, Kazarmu ielā 7, Iļģuciema ielā 3, Gaiļezera ielā 2, 4, 6 &#47 S.Eizenšteina ielā 31, 33, 37, 39, 41, 43, 43a, Barona ielā 122K-2, Kandavas ielā 8 K-1, Daudzeses ielā 6, Avotu ielā 20, Krasta ielā 5, Strēlnieku ielā 6, Skujenes ielā 9, 11, Miera ielā 33.