Lielās Talkas laikā jau vairākos Rīgas pagalmos iedzīvotāji paši ar savām rokām ir paveikuši vienkāršus labiekārtojuma darbus. Tas aizrauj un iedvesmo!

Rīga, Nīcgales ielas 48 pagalms, Lielā Talka 2011

Darba grupa: RTU APF studenti - Aleksandrs Borodkins, Vidzma Dzene, Agneta Rumpa u.c., mentore -dārzniece Ilze Indriksone un visi aktīvie iedzīvotāji

Rīga, Maskavas ielas 170/1, 170/2, Kojusalas ielas 21a un Balvu ielas 9 kopīgais pagalms, Lielā Talka 2012

Darba grupa: RTU APF studenti, mentore - ainavu arhitekte Helēna Gūtmane, visi aktīvie iedzīvotāji un viņu koordinatore Baiba Giptere

Rīga, Balvu ielas 9 pagalms, Lielā Talka 2013


Darba grupa: Ligita Breģe (LMA), Mārtiņš Smilts (RTU), mentori – dārzniece Ilze Indriksone un arhitekte Ilze Mekša, un visi aktīvie iedzīvotāji

Rīga, S.Eizenšteina ielas 63 pagalms, Lielā Talka 2013

Darba grupa: studenti - Sabīne Vecvagare, Rūta Meiere, Aija Bēliņa, Daila Sloka, Anastasija Kozlova, mentori - ainavu arhitekte Una Īle un arhitekte Sandra Levāne un visi aktīvie iedzīvotāji