Maskavas ielas 163 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Ilze Rukšāne (LAAB sertifikāts Nr. 057-2013), SIA “apdALPS”,
piedaloties ainavu arhitektei Zanei Cielavai
Iniciators: Maskavas ielas 163 iedzīvotāja Dzintra Galiņa, biedrība “Aiviekstes ozols”
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas platība: 594 m2
Šobrīd nenožogots pagalms (ir arh. A.Kroģeres izstrādāts un Rīgas Būvvaldē saskaņots žoga projekts), tādēļ ar savām automašīnām pagalmam cauri brauc arī blakus esošo zemes gabalu iedzīvotāji. Nesakārtota pagalma saimnieciskā zona: atkritumu konteineru novietne un šķūnītis. Nolietojies viss pagalma segums: asfalts, zāliens.
Iedzivotaju velmes:
1. ierobežot auto kustību cauri pagalmam;
2. ierīkot gājēju celiņus;
3. sakārtot saimniecības zonu: izveidot atkritumu konteineru novietni
4. izveidot atpūtas vietu pagalmā ar galdiņu, soliņiem un apstādījumiem.
Pagalma attīstības koncepcija:
Vadmotīvs: “Nekur nav tik labi kā mājās – justies pagalmā kā mājas – četras pagalma istabas”.
Pagalma kompozīcijas iedvesmas avots: ēkas 2.stāva plānojuma daļa, kuras spoguļattēls tiek pārnests pagalma telpā, attiecīgi to palielinot mērogā – atbilstoši ārtelpas izjūtai un pagalma proporcionālajam dalījumam.
Tiek veidotas vairākas “pagalma telpas”, kur funkcionālās zonas nosaka teritorijas izmantošanu un plānotās aktivitātes konkrētajā vietā. Katru no tām raksturo atšķirīgas funkcijas.
“Istabas”:
1. Dzīvojamā/ ēdamistaba – apm.70m2 plaša teritorija. Šeit ir paredzēta vieta “pavardam”- ugunskura vietai, kur nosvinēt kopā ar kaimiņiem vai ģimeni kopīgus svētkus;
2. Bērnistaba – apm.80m2 plaša teritorija. Vieta Ziemassvētku eglītei, smilšu kastei, krāšņi ziedošām ziemcietēm, ārstniecības augiem un upeņkrūmiem;
3. Guļamistaba - apm.70m2 plaša teritorija. Teritorija, kurā galvenais elements ir nosacīta gulta – kā šūpoles – ligzda, - prieks gan maziem, gan lieliem. Alternatīva – šūpuļtīkls. Istabas sienas veido krāšņi ziedošas ziemcietes, cirpti upeņkrūmi, ceriņi vai smaržīgie filadelfi (jasmīni);
4. Bibliotēka – istaba atpūtai. Paredzētas nelielas ēncietīgu augu ieskautas nišas, kur var novietot šaha galdiņu, ārtelpas grāmatu plauktu un solus atpūtai.
“Saimnieciska rakstura telpas”:
1. Koridors – pieejas zona, ieeja pagalmā. Šeit būtiska ir pagalma grīda. Atbilstoši dažādām funkcionālajām zonām un vertikālajam plānojumam, visā pagalmā tiek izmantotas dažādu ieseguma materiālu kombinācijas, veidojot klasisku grīdas flīžu rakstu;
2. Pieliekamais kambaris – jeb saimniecības zona, kur tiek paredzēts novietots segtu atkritumu konteineru novietni. Šo zonu (respektējot apakšzemes komunikāciju izvietojumu) no dārza daļas atdala no gabioniem veidota un augiem apaudzēta 1m plata atbalsta siena;
3. Virtuve – dārzs, kura nogāzi veido terasētas augu kastes. Tajās var audzēt gan puķes, gan garšaugus, gan zemenes. Paredzēta vieta “virtuves” galdam un soliem – vieta sirsnīgām sarunām.
Šobrīd... Ir panākta vienošanās ar kaimiņiem, ka viņi neizmanto Maskavas ielas 163 pagalma teritoriju automašīnu tranzītam uz savu zemes gabalu. Uzsākta žoga būvniecība. Mājas īpašnieki ir iepazinušies ar piedāvātajiem risinājumiem. Nākamā tikšanās ar ainavu arhitekti atlikta uz laiku, kad tiks uzstādīts žogs, kad arī iedzīvotājiem pastāstīs par iespējām koncepciju realizēt pakāpeniski – soli pa solim, tādējādi sabalansējot rekonstrukcijā nepieciešamos līdzekļus un atvieglojot projekta izstrādes un saskaņošanas procesu. Plānotais nākamais praktiskais solis – sakārtot atkritumu konteineru novietni jau ilgtermiņā iecerētajā vietā.

Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.