Skujenes iela 9, 11 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Jolanta Kušnere, SIA “JLD”
Iniciators: Skujenes ielas 11 iedzīvotāja Ilga Neretniece

2013. gada rudenī ainavu arhitekti sniedza profesionālas bezmaksas konsultācijas un sadarbībā ar Rīgas daudzstāvu dzīvojamo namu iedzīvotājiem izstrādāja konkrētu Rīgas pagalmu vides attīstības vīzijas. Tās palīdzēja iedzīvotājiem sagatavot detalizētu pieteikumu Lielās Talkas Pagalmu konkursam. Skujenes ielas 11 pagalma iedzīvotāju pieteikums šajā konkursā diemžēl neieguva žūrijas atbalstu. Tomēr iedzīvotāji, iedvesmoti ar radošo, kopīgi veikto plānošanas darbu, šogad - 2014.gada 12. aprīlī, - „Mazās” talkas laikā pēc izstrādātā ideju plāna kopā ar ainavu arhitekti Jolantu Kušneri paši ar saviem spēkiem veica jau pirmos labiekārtojuma darbus pagalmā!
Kaimiņu aktivitāte, rūpējoties par savu pagalmu, ir bijusi tik “lipīga”, ka tagad jau abu māju - Skujenes ielā 11 un Skujenes ielā 9 - iedzīvotāji ir apvienojušies un ainavu arhitektes Jolantas Kušneres vadībā veido kopējo pagalma attīstības plānojumu.
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas platība: 2500m2
Abu ēku telpiski kopējo – šauro un gareno zemes gabalu galvenokārt aizņem veci, pārauguši un nekopti lielu koku un krūmu stādījumi. Neskatoties uz biezajiem apstādījumiem, pagalms ir saulains. Pie ēku logiem ierīkotas atsevišķas puķu dobes – bez kopējas kompozīcijas un koncepcijas – veidojas haotisks, sadrumstalots skats. Šobrīd šo pagalmu māju iedzīvotāji izmanto tikai automašīnu novietošanai un pastaigām ar suni. Neviens pagalmā nežāvē veļu, nedauza paklājus, nerotaļājas ar bērniem, neatpūšas, nesvin kopējus svētkus, jo nav atbilstoša kvalitatīva labiekārtojuma. Tumšajā diennakts laikā pagalmā trūkst apgaismojuma. Atkritumu konteineri ir novietoti ārpus pagalma.
Iedzīvotāju vēlmes:
1. izveidot atpūtas vietu pieaugušajiem un rotaļu zonu bērniem;
2. atrisināt automašīnu izvietojumu pagalmā;
3. veikt esošo apstādījumu un zāliena rekonstrukciju, paredzot arī jaunu dekoratīvu stādījumu izveidi;
Pagalma attīstības koncepcija:
Pēc esošās situācijas analīzes un, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, tika izstrādāti šādi galvenie pagalma atjaunošanas priekšlikumi:
1. izvērtēt augus un to izvietojumu, veikt krūmu atjaunojošo apgriešanu, veidot jaunus stādījumus;
2. paredzēt vienu nelielu atpūtas zonas izveidi, kas aprīkota ar soliem, atkritumu urnām;
3. pagalma galā, kur ir plašāka zaļā zona un lielāks attālums no autostāvvietām, paredzēt izveidot nelielu rotaļu laukumu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
4. paredzēt automašīnu stāvvietu organizēšanu, ierīkojot stāvvietu “kabatas”;
5. aprīkot apgaismojuma stabus ar saules baterijām;
2014.gada 12.aprīļa talkā paveiktie darbi (kopā ar Jolantu)
1. izcirsti vairāki esošie vecie un pāraugušie krūmi;
2. veidoti un formēti vainagi esošajiem krūmiem;
3. pagalms iztīrīts no atkritumiem, vecajām lapām.
2014.gada jūnija talkā paveiktie darbi (iedzīvotāji pašu spēkiem)
1. sagādāta melnzemes krava, zāliena sēkla no mājas apsaimniekotāja;
2. izlīdzinātas bedres un iesēts zāliens;
3. sagādāti un iestādīti daži jauni krūmi pēc Jolantas skices;
4. pārvietots esošais soliņš un pārbetonēts. Sakārtota un uzlabota atpūtas vieta.


Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.