Iļģuciema ielas 3 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Gita Gāgane (LAAB sertifikāts Nr. 022-2007)
Iniciators: Iļģuciema ielas 3 iedzīvotājs Uldis Ķirsis
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas platība: 1600 m2
Pagalms tiek izmantots, kā autostāvvieta un apgriešanās laukums apkārt esošo daudzdzīvokļu māju automašīnām, kā arī tajā uzturās nepiederošas personas, kas apdraud iedzīvotāju drošību un traucē naktsmieru.
Iedzīvotāju vēlmes:
1. ierobežot piekļuvi nepiederošām automašīnām;
2. veidot zaļo zonu – iestādīt augļu kokus, krūmus un veidot puķu dobes;
3. pielāgot teritoriju bērniem - ierīkot smilšu kasti, šūpoles.
Pagalma attīstības koncepcija:
Mājā ir 5 dzīvokļi, kuru iedzīvotāji ir vienojušies, ka jāsakārto pagalms, un visi ir gatavi piedalīties šajā procesā. Pirmais solis ir vainagojies panākumiem - akceptēts žoga projekts. Būvvaldē saskaņotais žoga projekts ļauj veiksmīgāk risināt teritorijas labiekārtojumu:
1. tiek plānota autostāvvieta mājas iedzīvotājiem, paredzēti jauni gājēju celiņi, kā arī veicama esošo gājēju celiņu rekonstrukcija, uzlabojot to funkcionālo izmantošanu;
2. plānots izveidot vairākas apstādījumu zonas, izmantojot gan puķu traukus, gan ziemciešu/vasaras puķu dobes, kā arī skuju un lapu kokaugus un vīteņaugus;
3. paredzēta zona atkritumu konteineru novietošanai un komposta konteineri, jo teritorijas apsaimniekošanu ir uzņēmušies paši iedzīvotāji;
4. viena no svarīgākajām problēmām, kas jāatrisina – lietus ūdens savākšana, vecās lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana un lietus ūdens drenāžas akas izveidošana šķūnītim;
5. izstrādāta ideja pergolai ar koka terasi, kas kalpos iedzīvotājiem kā omulīga tikšanās vieta. Tā nav vienīgā iespējamā atpūtas vieta teritorijā – uz soliņa pie rožu dobes varēs palasīt grāmatu, laucē zem ābelēm iznest zvilni un palūkoties debesīs, mazie bērni smilšu kastē varēs droši rotaļāties, bet lielākie bērni varēs izdraiskoties un izšūpoties rotaļu pļaviņā.
Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.