Ilūkstes ielas 18 pagalms

Konsultants: ainavu arhitekte Jolanta Kušnere, SIA “JLD”
Iniciators: Ilūkstes ielas 18 iedzīvotāja Vanda Vasiljeva
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekartojamas teritorijas platiba: 700 m2
Ilūkstes ielas Nr. 18 pagalms atrodas atklātā Rīgas pilsētas Pļavnieku rajonā pie divām deviņstāvu ēkām. Zaļās zonas pagalms ir plašs, atvērts un pārredzams no ielas, ar dažiem lielajiem kokiem, labi saules apspīdēts un atrodas aiz mājas, bez automašīnām. Savukārt auto tiek novietoti mājas priekšpusē pie ēkas ieejām. Pie ēku logiem ierīkotas atsevišķas puķu dobes – bez kopējas kompozīcijas un koncepcijas – veidojas haotisks, sadrumstalots skats. Neviens pagalmā nerotaļājas ar bērniem, neatpūšas, nesvin kopējus svētkus, jo pagalms ir atklāts no ielas un nav atbilstoša kvalitatīva labiekārtojuma. Šobrīd šo pagalmu māju iedzīvotāji izmanto tikai pastaigām ar suni. Atkritumu konteineri ir novietoti ārpus pagalma.
Iedzivotāju vēlmes:
1. izveidot rotaļu zonu bērniem.
2. izveidot atpūtas vietu pieaugušajiem.
3. veikt esošo apstādījumu un zāliena rekonstrukciju, paredzot arī jaunu dekoratīvu stādījumu izveidi.
4. norobežoties no Ilūkstes ielas satiksmes .
Pagalma attīstības koncepcija:
Pēc esošās situācijas analīzes un, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, tika izstrādāti divi galvenie pagalma atjaunošanas priekšlikumi.
1. variants:
• izveidot norobežojošos stādījumus no ielas, lai varētu izveidot rotaļu un vingrošanas laukumu;
• izvērtēt augus un izvietojumu, veikt krūmu atjaunojošo apgriešanu, likvidēt dažus krūmus, veidot jaunus stādījumus;
• izveidot trenažieru laukumu bērniem un pieaugušajiem;
• izveidot atpūtas vietu ar soliņiem, atkritumu urnu;
• ieteikt izveidot suņu tualeti, lai pasargātu jaunizveidotos stādījumus un zālienu;
• plašo zālienu izmantot sportiskām aktivitātēm.

2. variants:
• izveidot norobežojošos stādījumus no ielas, lai varētu izveidot rotaļu un vingrošanas laukumu;
• izvērtēt augus un izvietojumu, veikt krūmu atjaunojošo apgriešanu, likvidēt dažus krūmus, veidot jaunus stādījumus;
• izveidot trenažieru laukumu un šūpoles bērniem un pieaugušajiem plašajā zāliena zonā;
• izveidot atpūtas vietu ar apļveida soliņu zem esošā bērza, izvietot atkritumu urnu;
• ieteikt izveidot suņu tualeti, lai pasargātu jaunizveidotos stādījumus un zālienu.
Pagalma labiekārtošanas priekšlikumu izstrādes gaitā, saskaroties ar mājas iedzīvotāju prettestību, sākotnējā pagalma pārveides iniciatoru degsme uzlabot savu pagalma vidi šobrīd ir apsīkusi.
Lai uzsāktu šādu tik vērienīgu – 9stāvu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanas projektu un novestu to līdz realizācijai, noteikti lielākai mājas iedzīvotāju daļai savā starpā ir jābūt vienotiem, kā arī jābūt gataviem ziedot lielu daļu sava brīvā laika un enerģiju, lai saņemtu visus nepieciešamos pagalma pārmaiņu saskaņojumus no citiem mājas iedzīvotājiem un pašvaldības institūcijām.
Atrodot savā starpā spēcīgu līderi, kurš pats ir motivēts mainīt vidi šajā pagalmā, ir gana pacietīgs un apveltīts ar labām organizatora spējām, iedzīvotāji noteikti var atgriezties pie savas sākotnējās idejas un paveikt iesākto labo darbu līdz galam!