Kazarmu ielas 7 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Signe Tauriņa un ainavu arhitekte Ieva Kraukle
Iniciators: Kazarmu ielas 7 iedzīvotāja Ilze Vītola
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Labiekartojamas teritorijas platiba: 800 m2
Pagalms ir neliels ar izbraukātu zemes segumu, kas vasarā rada putekļus, bet slapjā laikā ir dubļains. Lielākā pagalma daļa ir noēnota. Pagalma teritorijā atrodas vairāki šķūnīši, kurus paredzēts nojaukt. Pagalms tiek izbraukāts – apkārtējo māju iedzīvotāji to izmanto kā caurbrauktuvi vai stāvvietu. Mājai paredzētos atkritumu konteinerus regulāri izmanto citu māju iedzīvotāji.
Iedzivotāju vēlmes:
1. nožogot pagalma teritoriju;
2. izveidot atpūtas zonu ar galdiņiem un soliņiem;
3. izveidot zaļo zonu ar dekoratīviem apstādījumiem, kā arī nelielu vietu dārzeņu un garšaugu dobēm;
4. iekārtot autostāvlaukumu un velosipēdu novietni iedzīvotāju vajadzībām.
Pagalma attīstības koncepcija:
Pēc esošās situācijas analīzes, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, finansiālās iespējas un likumdošanu, izskatot vairākus variantus, tika izstrādāti vairāki pagalma atjaunošanas priekšlikumi.
Galvenais vadmotīvs – pagalma vides atdzimšana: no caurbraucamā/caurstaigājamā pagalma - par āra dzīvojamo telpu mājas iedzīvotājiem, atdzīvinot mājas sākotnējo, no ielas norobežoto un atšķirīgo intīmo gaisotni ar augļu dārzu.
Pagalma labiekārtojuma rekonstrukcijas priekšlikumi:
1. atjaunot vēsturisko situāciju - nožogot pagalma teritoriju, padarot to piemērotu šīs mājas iedzīvotāju ikdienas dzīvei un atpūtai. Gar Lejas ielu paredzēts izveidot apkārtējai videi raksturīgu un kopējam pagalma labiekārtojuma dizaina risinājumam atbilstošu augstu koka žogu (augstums 1.8m). Gar apkārtējo blakus teritoriju robežām paredzēts izveidot metāla pinuma žogu, kas ļauj vizuāli paplašināt pagalma robežas, netraucējot tā intimitātei;
2. nojaukt šķūnīšus pagalmā;
3. vairāk izsauļotā pagalma austrumu pusē izvietot nelielu atpūtas zonu un paredzēt vietu bērnu rotaļu zonai (šobrīd bērnu laukums nav akūti nepieciešamas). Labiekārtojumu šajās zonās iesakām veidot dabīgās krāsās no impregnētiem dēļiem. (Var asprātīgi izmantot arī jau gatavās koka paletes, izgatavojot estētiskas un praktiskas pagalma mēbeles, paceltas dobes garšaugiem un pat statīvus velo novietošanai);
4. pagalma dziļumā aiz atpūtas zonas, izveidot nelielu dārziņu ēncietīgu garšaugu un dārzeņu audzēšanai, kuriem saules gaisma nepieciešama tikai 4h dienā. Izmantojot lietderīgi katru pagalma stūrīti, arī šeit, - dārziņā, paredzēts dobes veidot ar paceltām norobežojošām malām, kuras var izmantot arī sēdēšanai un mierīgai atpūtai;
5. papildināt esošos nabadzīgos pagalma apstādījumus ar izturīgiem un ēncietīgiem augiem - liela auguma krūmu stādījumiem, ziemcietēm ar krāšņu lapojumu (piem., hostas un rodžersijas), kā arī pavasara sīpolpuķēm (piem., muskares, krokusi). Gar kaimiņu zemes gabalu robežām paredzēts veidot vizuāli norobežojošus stādījumus (piem., brīvi augoši ceriņi, filadelfi, fizokarpi), bet sakņu/garšaugu dārza zonu papildināt ar dažiem augļu kokiem, dzīvžogu veidojot no ogu krūmiem (piem., jāņogas, upenes, aronijas);
6. noēnotajā pagalma daļā pie ēkas uz retināta akmens bruģa seguma paredzēts izveidot velo novietni (12.gab.);
7. pie iebraucamajiem vārtiem tiek paredzēts izveidot segtu atkritumu konteineru novietni;
8. lai nodrošinātu ērtu un sausu pārvietošanos pie ēkas, iebraukšanu pagalmā esošajās garāžās, kravu pievešanu kā arī piekļūšanu pagrabam, pie ēkas paredzēts izveidot nelielu laukumu ar betona bruģa segumu, atsevišķās - retāk lietotās vietās, izmantojot arī akmens bruģakmeņus;
9. visā pagalma teritorijā nepieciešams izveidot pārdomātu (kompleksu) lietus ūdens savākšanas, novadīšanas (drenāžas) un uzsūcināšanas sistēmu, izmantojot nelielas ieplakas, ievalkus ar drenējoša materiāla starpslāni, papildinot ar piemērotu augu stādījumiem.
Sākotnēji, sadarbojoties ar pagalma aktīvākajiem iedzīvotājiem, tika izstrādātas 2 labiekārtojuma skices. Kopsapulcē tās tika prezentētas arī pārējiem mājas iedzīvotājiem; tika skaidroti iespējamie pagalma labiekārtojuma attīstības varianti, kā arī jautājumi par nepieciešamajiem skaņojumiem dažādiem plānotajiem darbiem. Pēc prezentācijas iedzīvotāji vienojās par nepieciešamo laiku pārdomām un viedokļu apkopošanai.
Pēc atkārtotas tikšanās ar iedzīvotāju pārstāvjiem un konsultācijām ar būvvaldes darbiniekiem, šobrīd tiek izstrādāts 3 pagalma labiekārtojuma variants - idejas mets, kuru iesniegt būvvaldē labiekārtojuma plānošanas uzdevuma saņemšanai.