Gaiļezera ielas 2, 4, 6 un S.Eizenšteina ielas 31, 33, 37, 39, 41, 43, 43a pagalms


Konsultans: ainavu arhitekte Kristīne Dreija, un Ieva Kalniņa, SIA “Veido vidi”
Iniciators: Gaiļezera ielas 2 iedzīvotāja Biruta Kuļikova, Gaiļezera ielas 4 iedzīvotaja Ludmila Šcerbana un S.Eizenšteina ielas 31 iedzīvotāja Kristīne Vindela
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Esošā teritorija ir desmit daudzstāvu dzīvojamo ēku iekšpagalms. Kopējā pagalma teritorija ~ 19580 m2. Iedzīvotāju skaits ~ 1700 cilv. Šajā teritorijā atrodas deviņstāvu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, publiska un privāta rakstura autostāvvietas.
Teritorijā nav izteikts reljefs. Kokaugu grupas koncentrējas teritorijas Z un R daļā pie ēku fasādēm, celiņiem un ieejām dzivojamās ēkās. Esošais celiņu segums - nolietojies, nelīdzens, ar bedrēm. Bērnu rotaļu laukuma aprīkojums un labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, veļas žāvētavas, puķu trauki) ir fiziski nolietojušies. Trūkst aktīvās atpūtas zonas, piemēram, dažādi sporta laukumi. Pagalmā kopumā trūkst soliņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu. Autostāvvietu skaits priekš desmit daudzstāvu dzīvojamo ēku iedzīvotājiem ir nepietiekams. Diennaksts tumšajā laikā nepietiekams apgaismojums.
Iekšpagalma teritorija ir sadalīta vairākos īpašumos, tai skaitā privātīpašumos, kas traucē gan pagalma vienotu attīstību, gan apsaimniekošanu.
Iedzīvotāju vēlmes:
1. izveidot bērnu rotaļu laukumus, paredzot arī sporta zonu jauniešiem (ar basketbola grozu utml.);
2. iekārtot atpūtas zonas ar dekoratīviem apstādījumiem;
3. sakārtot autostāvvietas zonu. Paredzēt braukšanas ātruma ierobežošanu, izvietojot uz braucamajām daļām “guļošos policistus”.
Pagalma attīstības koncepcija:
1. Apstādījumi.
Visā kopējā pagalma teritorijā ir nepieciešama apstādījumu kopšana, atjaunošana, kā arī atsevišķu kokaugu likvidēšana un jaunu dekoratīvo stādījumu grupu ierīkošana.
2. Atpūtas zonas.
Kopējā pagalma teritorijā planots ierīkot trīs atpūtas zonas, kurās iespējams izvietot:
• šūpuļtīklus vai koka seguma terasējumu sēdēšanai, kā arī piknika zonu ar galdiņiem un soliņiem;
• mākslīgo reljefa paaugstinājumu mierīgai atpūtai un bērnu rotaļām.
3. Bērnu rotaļu zona.
Esošo bērnu rotaļu laukumu nepieciešams demontēt un izveidot jaunus. Plašajā pagalma teritorijā paredzēts izvietot trīs bērnu rotaļu laukumu zonas, - dažādām vecuma grupām. Rotaļu elementus iespējams veidot no teritorijas sakopšanas darbos iegūtā kokmateriāla vai uzstādīt pavisam jaunas rotaļu iekārtas.
Rotaļu laukumu individuālā tēla veidošanai iespējams izmantot ziedu vai kādu citu elementu fragmentu zīmējumus uz cietajiem segumiem.
4. Sporta zonas.
Plānotas trīs aktīvās atpūtas zonas, kuras paredzēts novietot vienu otrai blakus, tādejādi šo zonu kopumā koncentrējot vienā pagalma daļā. Šajā pagalmā tiek paredzēts strītbola laukums, futbola laukums un labiekārtota vieta āra trenažieriem un vingrošanas stieņiem.
5. Saimniecības zona.
Nepieciešams ierīkot segtas atkritumu konteineru novietnes. Lai šīs zonas būtu vizuāli pievilcīgākas, tās paredzēts norobežot ar dekoratīvu koka karkasu, kuru iespējams apaudzēt ar viteņaugiem.
Pagalma attīstības koncepcijas izstrādes laikā tika rīkotas 3 iedzīvotāju sanāksmes. Visās sanāksmēs aktīvi piedalījās kopīgā pagalma attīstības galvenā iniciatore – S.Eizenšteina ielas 31 mājas vecākā - Kristīne Vindela, kā arī citu namu vecākie. Vienā no tikšanās reizēm, pirms Lielās talkas, savu redzējumu, ieteikumus un praktiskus padomus iedzīvotājiem sniedza dārzniece Avita Jasliņa. Dārzniece konsultēja iedzīvotājus par Lielās talkas ietvaros veicamiem apstādījumu sakopšanas un atjaunošanas darbiem. Pēc vairākkārtējām sarunām ar pagalma iedzīvotājiem tika izstrādāts skiču labiekārtojuma plāns, kas kalpo kā bāzes materiāls turpmākai projekta attīstībai un pakāpeniskai realizācijai.
Iekšpagalma teritorija ir sadalīta vairākos īpašumos, tajā skaitā privātīpašumos, kas traucē vienoti attīstīt visu pagalma telpu. Projekta “Pagalmu Renesasne” vadītājas, arhitektes un ainavu arhitektes Daigas Veinbergas vadibā tika noorganizēta tikšanās ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sabiedrisko attiecību speciālisti, lai konsultētos par turpmākajām pagalma attīstības iespējām.
Sadarbojoties ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, pagalma attīstības uzsākšanai plānots veikt Gaiļezera ielas 2, 4, 6 un S.Eizenšteina ielas 31, 33, 37, 39, 41, 43, 43a daudzstāvu dzīvojamo ēku iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis ir noskaidrot pagalma iedzīvotāju viedokli, iesaistīšanās atsaucību un vēlmes, kā arī iepazīstināt ar pagalma labiekārtojuma skiču plānu.
Šobrīd, pēc SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pieprasījuma, notiek pagalma būvniecības etapu un darbu apjomu aprēķināšana. Pēc apjomu daudzumu tabulu izstrādes SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” veiks prognozējamo visu nepieciešamo izmaksu aprēķinus.
Koncepciju plānots realizēt pakāpeniski, tādejādi sabalansējot nepieciešamo līdzekļu izlietošanu un dažādos saskaņošanas procesus.