Barona ielas 122, k-2 pagalms

Konsultants: arhitekte, ainavu arhitekte Daiga Veinberga (LAS sertifikāts Nr.10-0888), piedaloties LLU studentei Jekaterinai Gertmanei
Iniciators: K. Barona ielas 122, k-2 nama iedzīvotāja Andra Romeiko
Pagalma attīstības koncepcija

Esošā situācija:
Zemes gabals no iekšpagalma puses robežojas ar 4 kaimiņu zemes gabaliem. No austrumu puses teritorija robežojas ar Rīgas Svētās Trijādības katedrāles teritoriju, kura atdalīta ar žogu (daļēji vēsturiskais mūra žogs, daļēji koka žogs). Pašreiz daudzdzīvokļu mājas Kr. Barona ielā 122, k-2 iedzīvotāji veic pārrunas ar Kr. Barona iela 124, Aleksandra Čaka iela 135 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem par kopīgu teritorijas apsaimniekošanu . Kopīgā labiekārtojumās teritorijas platība 4294 m2.
Lielāko pagalma teritorijas daļu aizņem nesen uzklāts asfalta segums, kuru kā autostāvvietu izmanto arī citu māju iedzīvotāji. Asfaltētajā laukumā nav autostāvvietu marķējuma. Stāvlaukums ir caurstaigājams, nav norobežots vai atdalīts no pagalma zaļās zonas. Pagalmā atrodas šķūnis, kas pieder ēkai Kr. Barona iela 124, bērnu rotaļu laukums, kuru pašlaik apsaimnieko Kr. Barona iela 122 k-2, metāla veļas žāvetava, kura nav kvalitatīvi izmantojama. Bērnu laukumā rotaļu elementi izvietoti neievērojot drošības zonas. Kopējam pagalmam ir samērā plaša zaļā zona, bet tā nav kopta. Teritorijā aug lieli kastaņi un kļavas, kas veido patīkamu mikroklimatu un vizuālo aizsegu no daudzstāvu namu logiem, tomēr iekšpagalmā ir pilnībā izzudusi dzīvojamā pagalma funkcija - nav piemērotu vietu mierīgai atpūtai, trūkst solu, atkritumu urnas un cita labiekārtojuma.
Iedzīvotāju vēlmes:
• Nožogot teritoriju – ierobežot nepiederošu personu un automašīnu iekļūšanu teritorijā.
• Labiekārtot autostāvlaukumu – marķēt konkrētas autostāvvietas.
• Labiekārtot bērnu rotaļu zonu.
Pagalma attīstības koncepcija:
1. Autostāvlaukumā - kopējā pagalmā, tiek nodrošinātas 36 autostāvvietas un papildus 7 stāvvietas pie daudzdzīvokļu ēkas A.Čaka ielā 135. Autostāvlaukums izveidots tā, lai nodrošinātu maksimālo stāvvietu skaitu, ievērojot ugunsdzēsības noteikumus un transformatora ēkas aizsargjoslu. Autostāvlaukums veidots ar marķējumu un vietu numuriem. Autostāvlaukums atdalīts no pagalma atpūtas zonas, buferstādījumiem izmantojot neliela auguma (H 3-5m) koku rindu (iespējamās sugas - purpura ābele, ogu ābele, Sārdženta ābele, ugunssarkanā vilkābele). Divas blakus esošās stāvlaukuma rindas tiek piedāvāts atdalīt vienu no otras ar
• apstādījumu joslu, veidojot neliela auguma koku rindu (pīlādži, vilkābeles, ogābeles, skābarži u.c.) vai
• izmantojot vertikālos stādījumus uz koka vai metāla režģiem (mežvīns, Amūras vīnkoks, atragenes, savvaļas klemāšu sugas). Pie režģiem iespējams stiprināt arī stāvlaukuma apgaismojuma elementus, t.sk. tādus, kas darbojas uz saules baterijām.
2. Saimniecības zona (ar konteineriem dalītai atkritumu šķirošanai) plānota autostāvlaukuma malā, kur ir ērti piebraukt izvešanas transportam. Konteinerus plānots izvietot gar žogu, līdz ar to tiek atbrīvota vieta nama fasādes zonā pie Kr. Barona ielas, kā arī pie transformatora.
3. Iekšpagalma telpa tiek organizēta, atvēlot vairāk vietas atpūtas, sarunu un kaimiņu tikšanās zonām.
• Tiek izveidota josla gar nama fasādi ar soliņiem un apstādījumiem, līdz ar to iekšpagalmā tiek likvidētas autostāvvietas. Esošā iekšpagalma ceļa brauktuve un apgriešanas laukums nodrošina ērtu piebraukšanu pie nama ieejām operatīvajam transportam un iedzīvotājiem ārkārtas gadījumos.
• Gājēju zona no braucamās daļas telpiski tiek nodalīta ar dekoratīvo krūmu un ziemciešu stādījumiem, kā arī puķu kastēm – pārvietojamiem augu konteineriem. Puķu kastu jeb augu konteineru risinājumi var būt ļoti radoši, tos var veidot izmantojot dažādus materiālus - atšķirīgu koka dēlīšu apdari, metālu, betonu, polimērus u.c. materiālus. Iespējams individuāli veidot katras ieejas tēlu.
• Projekta risinājumā piedāvāts fasādi atdzīvināt, izmantojot vīteņaugus.
• Iekšpagalmā atvēlēta vieta arī galdiņam ar šaha spēles virsmu.
4. Atpūtas zona. Šo zonu paredzēts izveidot kā maksimāli ērtu un daudzfunkcionālu zaļo teritoriju pagalma centrālajā daļā ar bērnu rotaļu laukumu, sporta zonu un mierīgas atpūtas zonu, radot priekšnoteikumus drošām rotaļām un atpūtai, vienlaikus netraucējot apkārtējo namu iedzīvotājus.
• Bērnu rotaļu laukums. Plānojot bērnu rotaļu laukumu, tiek pieļauti divi rīcības varianti.
1. variants – tiek likvidēts esošais šķūnis. Rotaļu zona tiek pārcelta uz saulaināku vietu un paplašināta, jo iepriekšējā vietā nebija nodrošinātas nepieciešamās drošības zonas apkārt rotaļu elementiem. Rotaļu laukumā tiek paredzēts dažādu krāsu gumijas segums. Tiek plānots atjaunot esošos rotaļu elementus, kā arī tiek saglabāts esošais laukums ar asfalta segumu – vieta bērnu zīmējumiem ar speciālajiem krītiņiem. Rotaļu laukuma tuvumā tiek paredzēta vieta Ziemassvētku eglītei.
2. variants – šķūnis tiek saglabāts un bērnu laukums paliek esošajā vietā, bet paplašināts. Šņūnis tiek aizsegts ar koka režģi, kuru apaudzē ar vīteņaugiem.

• Sporta zona. Šī ir vieta, kur izvietot āra trenažierus un vingrošanas ierīces. Tiek paredzēts dažādu krāsu gumijas segums, kas šo zonu padara drošāku un atraktīvāku.
• Mierīgas atpūtas zona. Šeit tiek paredzēti atpūtas soliņi un kopējo atpūtas zonu sadaloši koka režģi. Veidojot šo dekoratīvo režģu dizainu, iedzīvotāji var izpaust arī savas radošās idejas, piemēram, izmantot rakstus no latviešu tautas zīmēm utml. Šajā zonā tiek paredzēts grants segums.