Blaumaņa ielas 6 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Ilze Rukšāne (LAAB sertifikāts Nr. 057-2013), SIA “RE ALPINA”,
piedaloties ainavu tehniķim Uģim Volkovam
Iniciators: Blaumaņa ielas 6 iedzīvotāja Svetlana Titova, biedrība “Blaumaņa 6”
Pagalma attīstības koncepcija
Esošā situācija:
Projektējamā teritorija atrodas Rīgā, Blaumaņa ielā 6 - netālu no Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcas. Zemes gabals robežojas ar 2 kaimiņu zemes gabaliem no iekšpagalma puses. Teritoriju ietver sešstāvu dzīvojamā ēka ar 39 dzīvokļiem, 2 veikaliem un nelielu iekšpagalmu.
Labiekārtojamās teritorijas platība: 516 m2 To sastāda caurbrauktuve uz pagalmu, lielais pagalms, mazais pagalms un caurbrauktuve ar slēdzmiem vārdiem, kas tos savieno.
Blaumaņa ielas ieeju šobrīd izmanto ne tikai konkrētā un blakus zemesgabala iedzīvotāji, bet arī apmeklētāji un blakus pagalma iedzīvotāji. Iekšpagalms tiek izmantots tikai kā tranzīta ceļš. Lielajā pagalmā pie mūra sienas izveidota segta atkritumu konteineru novietne. No vēsturiskajiem elementiem pagalmā saglabājusies mūra siena.
Visā pagalma teritorijā bojāta zemsedze - nekopta zāle, izdrupis segums. Apstādījumi visā teritorijā minimāli – divas Holandes liepas Tilia vulgaris (Ø 0,30 m).

Iedzivotaju velmes:
1. izveidot mūsdienīgu, estētisku dzīvojamo telpu;
2. izveidot kvalitatīvus apstādījumus;
3. izveidot nelielu atpūtas zonu gan bērniem un pusaudžiem, gan vecākiem mājas iedzīvotājiem.

Pagalma attīstības koncepcija:
Pagalma labiekārtojuma attīstības koncepcija izstrādāta vadoties no iedzīvotāju vēlmēm, kas izteiktas tikšanās reizēs, ņemot vērā visas inženierkomunikāciju aizsargzonas, ugunsdrošības normas, kā arī respektējot videi raksturīgos kultūrvēsturiskos, klimata un ekoloģiskos apstākļus.
Projekta moto: “Rīgas mazo pagalmu pievilcība.”
Pagalma rekonstrukcijas iedvesmas avots un kompozicionālie risinājumi atrasti turpat uz vietas pagalmā – esošā un vēsturiskā bruģakmens rakstos, caurbrauktuves velvējumā, detaļu fragmentos, pagalma objektos un to novietojumā – ģeometriska vienkāršība ar Rīgas vēsturiskajam centram raksturīgu eleganci mūsdienīgā interpretācijā.

1. Caurbrauktuve.
Ieeja pagalmā - vārti gājējiem un autotransportam. Pirmais iespaids par pagalmu – tās saimniekiem. Šeit būtiska ir telpas grīda un griesti. Tai jābūt gana gludai, lai viegli būtu pārvietoties arī ar bērnu ratiņiem un augstiem papēdīšiem. Viegli tīrāmai un no ekonomiskiem materiāliem. Projektētajā situācijā segums veidots no betona vai granīta plāksnēm ar apaļbruģa apmalēm. Precizēti ceļu segumu raksti un tehniskie risinājumi un specifikācija izstrādājami tehniskā projekta stadijā.
Griestu zīmējumi izceltu esošo velvju formas. Izvēloties sienu un griestu krāsojumam gaišus toņus, caurbrauktuves telpa tiktu padarīta plašāka un psiholoģiski drošāka. Projekta risinājumi paredz, ka diennakts tumšajā laikā caurbrauktuves griestus izgaismo prožektori (kas darbojas uz sensoriem vai patstāvīgi – atkarībā no savstarpējās vienošanās), paaugstinot drošības sajūtu un veidojot interesantu gaismēnas spēli. Griestu gleznojums izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Kā alternatīvu risinājumu piedāvājam apgleznot caurbrauktuvi sadarbībā ar kustību „Atdod fasādi”, par kuru vairāk var uzzināt: https://www.facebook.com/RudensStencil.

2. Lielais pagalms.
Šeit sastopas pieejas, atpūtas un saimniecības zonas. Daudzfunkcionāla, daudziespēju telpa - pagalma sirds un asinsvadi. Segums veidots no betona bruģakmens - plāksnēm un apaļbruģa kombinācijas. Apaļbruģis tiek izmantots kā pagalma vēstures liecība. Tas nodrošina arī labāku lietus ūdens infiltrāciju kā monolīts cietais segums bez vai ar nelielām šuvēm. Kompozīcija - bruģa un plākšņu izvietojums veido ģeometrisku rakstu, piešķirot pagalmam individuālu tēlu. Segumu raksts – vienkārša un lakoniska ģeometrija ar spēles elementiem pagalmā rada kārtības, tīrības un organizētības sajūtu. Tonalitāte - divu toņu - pelēkas un sarkanas - betona plāksnes. Pamatā – pelēka toņa plāksnes. Sarkanā toņa betona plāksnes veido stilizētu labirinta rakstu un laukumus rotaļām – klasītēm, šaham u.c. Esošā granīta oļu apmale, gar ēkas fasādi projektā papildināta ar ziemciešu stādījumiem. Šajā telpā izvietotas velo novietnes. Precizēti ceļu segumu raksti, dobju detālzīmējumi un citi labiekārtojuma tehniskie risinājumi un specifikācija izstrādājami tehniskā projekta stadijā.

3. Saimniecības zona.
Saimniecības zona ar atkritumu novietni atrodas ierastajā vietā - pie mūra sienas. Tur ved divi bruģēti, paplatināti celiņi. Starp tiem izveidota ģeometriska raksta ziemciešu dobe. Atkritumu konteineru novietnes konstrukcija apaudzēta ar vīteņaugiem. Tie stādīti bruģa segumā izveidotā dobē.

4. Atpūtas vieta. Apstādījumi.
Lielajā pagalmā zem liepām tiek paredzēti zemi sedzoši apstādījumi, Savukārt pagalma apstādījumu zonā - ģeometriskās formās stādītas ēncietīgas klājeniskās ziemcietes. Pie ēku fasādēm, krāšņākam akcentam - dekoratīvo ziemciešu dobes. Apstādījumi pagalmā ne tikai rada nepieciešamo mikroklimatu un mājīgumu, bet uzlabo arī kopējo dzīvojamās vides kvalitāti. Zem logu palodzēm piestiprinātas puķu kastes. Atpūtas zonā novietots soliņš un atkritumu urna, izveidota Versaļas stila ieseguma taciņa, - šī ir vieta atpūtai un pārdomām. Mūra siena kalpo kā tāfele un ziņojumu dēlis iedzīvotāju komunikācijai. Precizēti ceļu segumu raksti, dobju detālzīmējumi un citi labiekārtojuma tehniskie risinājumi un specifikācija izstrādājami tehniskā projekta stadijā.

5. Mazais paglams.
Saglabāts esošais betona bruģakmens iesegums, kas papildināts ar pelēka betona plākšņu rakstu centrā. Gar atdalošo metāla žogu, bruģa segumā izveidotas stādījumu dobes. Žogu paredzēts apaudzēt ar vīteņaugiem. Starp dobēm atstāta vieta soliņam un atkritumu urnai. Tāpat kā Lielajā pagalmā arī šeit izvietota velosipēdu novietne un puķu kastes zem logiem. Šie elementi piešķir pagalmam īpašu raksturu un savdabību.
Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.