Kandavas ielas 8 pagalms

Konsultans: ainavu arhitekte Inga Langenfelde
Iniciators: Kandavas ielas 8, k-1 iedzīvotāja Dace Lubāne
Pagalma attīstības koncepcija
Esošā situācija:
Gruntsgabala platība 1602 m2
Dzīvojamā ēka Kandavas ielā 8, k-1 celta 1961.gadā. Tā ir 3 stāvu celtne ar 9 dzīvokļiem.
Zemes gabalu no 3 pusēm ieskauj citu daudzdzīvokļu namu zemes gabali (5 dažādi īpašumi), bet ZR mala robežojas ar Kandavas ielu.
Priekšpagalmā pie ieejas durvīm šobrīd ir viens celiņš ar asfaltbetona segumu un automašīnu novietošanas laukums bez speciāla seguma (grunts, grants, smilts). Nokļūšana iekšpagalmā notiek pa iestaigātu un automašīnu iebraukātu grunts ceļu bez seguma. Nama priekšpusē ir zaļā zona, kura blīvi aizaugusi ar nekoptiem augļu kokiem (bumbiere, plūmes) un ogu krūmu stādījumiem, kā arī atsevišķi liela izmēra kokiem (kļava, liepa, goba, ieva, pīlādzis) un vairākiem novecojušiem ceriņu krūmiem.
Iekšpagalms šobrīd ir „zaļa” caurstaigājamā telpa.To vairākos virzienos šķērso iestaigātas gājēju tranzīttakas, kuras lieto iedzīvotāji no visām tuvumā esošajām daudzdzīvokļu mājām.
Īpašu šī iekšpagalma ainavisko telpu veido divi diženi ozoli un viena liepa.
Vienīgais labiekārtojuma elements ir pašdarināts soliņš ap pagalmā augošo centrālo ozolu.
Atkritumu savākšana notiek speciāli ierīkotā laukumā pie nama Kandavas ielā 12.

Iedzivotaju velmes:
1. izveidot mūsdienīgu, estētisku dzīvojamo telpu ar skaistu, dekoratīvu priekšdārzu;
2. iekšagalmā likvidēt esošo soliņu, kas veicina nepiederošu personu uzturēšanos paglamā (arī vēlās vakara stundās).

Pagalma attīstības koncepcija un primārie darbi vides kvalitātes uzlabošanai:
Priekšpagalms:
1. likvidēt nevērtīgos augļu kokus un ogulājus (izraujot arī celmus un saknes);
2. apstādījumu inspekcijā iesniegt lūgumu apsekot vienu bojātu, sasvērušos kļavu, jo tā ir bīstama. Ja lēmums ir pozitīvs, veikt koka nozāģēšanu un celma likvidēšanu;
3. veikt visu lielo koku vainagu sakopšanu pieaicinot sertificētu arboristu (kokkopis), ja tas ir finansiāli iespējams;
4. uzlabot zāliena kvalitāti (frēzēšana, virskārtas planēšana, augsnes ielabošana vai nomaiņa, zāliena sēja);
5. dekoratīvu stādījumu izveidošana priekšdārzā – zemie dzīvžogi un dekoratīvi stādījumi pie ēkas fasādes.


Iekšpagalms:
1. likvidēt nevērtīgos, kroplos krūmus;
2. izrakt un sagatavot pārstādīšanai atsevišķus vērtīgos krūmus;
3. veikt lielo koku vainagu sakopšanu pieaicinot sertificētu arboristu (kokkopis), ja tas ir finansiāli iespējams;
4. radīt dzīvojamā (atpūtas un rotaļu funkcijai) pagalma fizisko norobežojumu no gājēju tranzītkustības zonas. Ieteikts norobežojumu veidot ar dzīvžoga palīdzību un zemo norobežojošo barjeru (H=~0,6m) no koka vai zemo metāla režģa žogu (H=1-1,2m). Veidojot šos elementus, rūpīgi jāievēro esošo inženierkomunikāciju aizsargjoslas;
5. radīt dekoratīvus robežstādījumus pagalma malā gar kaimiņu īpašumu Kandavas ielā 8a. Pielietojami lielaizmēra lapukrūmi ar dekoratīvu lapojumu, ziediem un smaržu;
6. jāveic zāliena atjaunošana zonās, kur tas sabojāts vai šobrīd nav izveidots.


Zona pie ēkas DA gala fasādes:
1. likvidēt esošos izstīdzējušos krūmus un izveidot stādījumu zonu tuvāk pie fasādes, tādējādi liedzo tnejaušiem garāmgājējiem ložņāt gar mājas fasādi un pirmā stāva logiem;
2. saglabāta iespēja smagās tehnikas piekļūšanai, - atstāta brīva zona pie mājas fasādes, lai varētu veikt sniega tīrīšanu no jumta un citus ēkas apsaimniekošanas darbus.

Mērķtiecīgi strādājot, iespējams izveidot pagalmu ar augstu ainavisko dekorativitāti un pilnvērtīgi to izmantot rekreācijai.
Darbus iespējams dalīt pa kārtām un realizēt kopīgās iedzīvotāju talkās.
Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.