Avotu ielas 20 pagalms

Konsultants: ainavu dizainere un daiļdārzniece Agrita Kalnozola, SIA „ Monesis”
Iniciators: Ieva Cinīte, nama apsaimniekotāju pārstāve no SIA “Latau nekustamie īpašumi”
Pagalma attīstības koncepcija
Esošā situācija:
Projektējamās un labiekārtojamās teritorijas - iekšpagalma apjoms ir 341m2
Pagalms atrodas Rīgā, kvartālā starp Avotu, Lāčplēša un E.Birznieka-Upīša ielām. Tam nav tiešas robežas ar ielu, - to norobežo divas piecstāvu ēkas dienvidu un ziemeļu pusēs. Savukārt, austrumu pusē to norobežo mūra siena un pagaidu šķūnīši, bet rietumu pusē - mūra siena.
Pagalma segums ir putekļaina smilts, vietām pie ieejas mezgliem, segums uzlabots ar betona plāksnēm. Esošu koku un krūmu nav, ir tikai daži vīteņaugi (Parthenocissus quinquefolia- paškāpējs mežvīns), kas patvaļīgi par balstiem izmanto esošās komunikāciju sistēmas un arhitektūras elementus. Daži iedzīvotāji šobrīd pagalmu izmanto automašīnu novietošanai, bet nākotnē paredzēts iekšpagalmu izmatot tikai kājāmgājējiem un rekreācijai. Esošos šķūnīšus ir paredzēts nojaukt. Šobrīd nav veikti darbi, kas ļautu precīzi noteikt inženiertehnisko komunikāciju tīklu pagalmā.

Iedzivotaju velmes:
1. izstrādāt vienotu pagalma labiekārtojuma plānu;
2. izveidot pagalmā atpūtas stūrīti ar soliņu;
3. izveidot dekoratīvus apstādījumus ar atbilstošu augu sortimentu
4. izveidot balkonu un logu noformējumu ar augu traukiem/kastēm, izmantojot atbilstošu augu sortimentu;
5. izveidot bērnu rotaļu zonu esošo šķūnīšu vietā.

Pagalma attīstības koncepcija:
Šī projekta ietvaros ir izstrādāti trīs pagalma labiekārtojuma koncepcijas varianti, izveidots priekšlikums augu sortimentam, kurus iespējams izmantot tālākajā koncepcijas attīstībā.

Iekšpagalma labiekārtojuma plāna attīstības koncepcijas galvenie mērķi:
• izveidot blīvu, piesātinātu un omulīgu pilsētas centra iekšpagalma plānojumu, kura svarīgākā iezīme ir pozitīvi kontrastējoša vide iepretī pilsētas trokšņainajai un haotiskajai atmosfērai;
• funkcionāli nodrošināt reprezentācijas, rekreācijas un daļēji arī saimniecisku funkciju nepieciešamības.


Labiekārtojuma priekšlikumi:
• tiek paredzēts ceļu un laukumu plānojums, kurš nodrošina ērtu pārvietošanos visā iekšpagalma teritorijā;
• rekreācijas iespējām paredzēti soli, kuri novietoti laukumos centrālajā daļā;
• plānotie blīvie koku, krūmu un ziemciešu stādījumi veido piepildītu un komfortablu iekšpagalma telpu. Augu raksturīgās iezīmes māju iedzīvotājiem liecinās par gadalaiku maiņu, kā arī sekmēs vides kvalitāti un sniegs prieku. Viengadīgās puķes tiek paredzētas pie ieeju mezgliem un balkonu augu traukos.
• pagalma drošākajā un saulainākajā vietā tiek plānota bērnu rotaļu zona. Šeit paredzēts novietot arī dažus solus māmiņām un auklītēm.
• saimnieciskām vajadzībām iekšpagalmā tiek paredzēta velosipēdu novietne un norobežota atkritumu konteineru novietne.


Pirms uzsākt labiekārtošanas darbus, namu apsaimniekotājam / iedzīvotājiem nepieciešams veikt inženiertehnisko komunikāciju apzināšanu un apsekošanu. Kad tas paveikts, izstrādāto labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju attiecīgi jāpielāgo šai situācijai un jāizstrādā veicamo darbu secības plāns.
Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.