Daudzes ielas 6 pagalms

Konsultants: ainavu arhitekte Jolanta Kušnere, SIA “JLD”, dārzniece Avita Jasliņa, SIA „ Avitas Dārzi”
Iniciators: Ieva Cinīte, nama apsaimniekotāju pārstāve no SIA “Latau nekustamie īpašumi”
Pagalma attīstības koncepcija
Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas platība: 500m2
Daudzeses ielas Nr.6 pagalms ir atvērts, bez nožogojuma, pārredzams no ielas. Pagalmā tiek novietotas automašīnas, kā arī ir pazemes autostāvvietas iebrauktuve. Ziemeļu pusē pagalma teritorija piekļaujas kaimiņu zemes gabalam ar atvērtu ābeļdārzu. Pagalmā ir nelielas apstādījumu zonas vairākās vietās. Neviens šajā pagalmā nerotaļājas ar bērniem, neatpūšas un nesvin kopīgus svētkus, jo nav tam piemērota labiekārtojuma. Pagalmā atrodas divi atkritumu konteineri, tie ir neestētiski, bez noteiktas pastāvīgas atrašanās vietas.

Iedzivotaju velmes:
1. izveidot nelielu rotaļu laukumu bērniem;
2. izveidot pilsētas apstākļiem atbilstošus apstādījumus, kā arī paredzēt puķu kastu izvietošanas iespejas.

Pagalma attīstības koncepcija:
Apspriežot pagalma problēmas ar iedzīvotājiem un ņemot vērā esošo situāciju, ainavu arhitekte izstrādāja vairakus priekšlikumus, kā uzlabot vidi pagalmā un izveidot bērnu rotaļu laukumu. Tiek piedavāti risinājumi arī segtas atkritumu konteineru novietnes izveidošanai.
Galvenie priekšlikumi:
• izveidot nelielu bērnu rotaļu laukumu ar drošu gumijas segumu, kas amortizē kritienus. Rotaļlaukumam ir piedāvāti trīs novietojuma varianti. A un C variantam ir nepieciešama norobežojošā sētiņa, lai automašīnas neapdraudētu bērnu drošību. Ierīkojot rotaļlaukumu, ir jāievēro Eiropas drošības standarti EN1176 un EN1177, kas nosaka prasības drošam rotaļu aprīkojumam un segumam;
• C variants ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja Rīgas dome ir izsniegusi koka ciršanas atļauju esošajam kokam;
• pie rotaļlaukuma var izvietot soliņus un atkritumu urnu;
• atkritumu konteineri ir paslēpti speciālā nožogojumā, kas ir gan funkcionāls, gan estētisks. Atkritumu konteineru novietošanai ir piedāvāti divi novietojuma varianti.

Iedzīvotāji ir ļoti ieinteresēti un apņēmības pilni turpināt iesākto iniciatīvu, un sagādāt bērniem rotaļlaukumu.

Pēc esošo apstādījumu zonu novērtēšanas, dārzniece ir sagatavojusi detalizētus ieteikumus katrai apstādījumu zonai par esošo stādījumu kopšanu un jaunu ierīkošanu, kā arī ieteikusi konkrētus priekšlikumus puķu kastu izvietošanai, norādot arī piemērotu augu sortimentu.

Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoriem.