Krasta ielas 5 pagalms

Konsultants: ainavu arhitekte Jolanta Kušnere, SIA “JLD”
Iniciators: Ieva Cinīte, nama apsaimniekotāju pārstāve no SIA “Latau nekustamie īpašumi”
Pagalma attīstības koncepcija
Esošā situācija:
Labiekārtojamās teritorijas platība: 205m2
Krasta ielas nama Nr.5 pagalmu no trīs pusēm ieskauj 5-stāvu ēkas, bet pagalma austrumu pusi no kaimiņu pagalma norobežo 2m augsta koka sēta. Iekļūt pagalmā var tikai caur šauru iebrauktuvi. Iebrauktuves vārti ir slēgti, tāpēc nepiederošās personas pagalmā iekļūt nevar, tomēr caur to ieplūst Krasta ielas troksnis, kā arī pagalms ir pārredzams. Zem pagalma atrodas pagrabi, tādēļ automašīnām pagalmā iebraukt ir aizliegts. Nelielajā pagalmā nav nekādu apstādījumu vai zaļās zonas, nav soliņu, atkritumu urnu, nav rotaļu ierīces bērniem un atpūtas vietas, kur satikties mājas iedzīvotājiem. Šobrīd pagalmā ir grants un bojāta asfalta segums (iedzīvotāji plāno tuvākā laikā ieklāt kvalitatīvu bruģa segumu). Pagalms ir tukšš, drūms un garlaicīgs. Trīs atkritumu konteineri – šobrīd vienīgie labiekārtojuma elementi pagalmā, ir novietoti pagalma stūrī, tie aizņem daudz vietas un ir neestētiski.

Iedzivotaju velmes:
1. izstrādāt vienotu visa pagalma labiekārtojuma plānu;
2. izveidot atpūtas vietu ar apstādījumiem (ziemciešu dobes, augi puķu kastēs), kā arī paredzēt puķu kastu izvietošanas iespejas pie logiem;
3. izveidot nelielu rotaļu laukumu bērniem.

Pagalma attīstības koncepcija:
Apspriežot pagalma problēmas ar iedzīvotājiem un ņemot vērā esošo situāciju, ainavu arhitekte izstrādāja pagalma labiekārtojuma priekšlikumu skici, kuru papildināja ar ideju un iedvesmas fotogrāfijām kā uzlabot vidi pagalmā.
Galvenie priekšlikumi:
• lai norobežotos no ielas trokšņa un varētu netraucēti atpūsties, iepretim iebrauktuvei tiek paredzēts novietot segtu nojumi atkritumu konteineriem;
• tuvumā pie ēkas fasādēm izveidot divas nelielas apstādījumu zonas izmantojot skuju kokaugus, ziedošas ziemcietes un graudzāles;
• pie logiem paredzēts izvietot viena veida puķu kastes ar viena veida augu kompozīcijām (piemēram, vasarā – balzamīnes), kas rada harmonisku un pārdomātu iespaidu;
• pagalma stūrī pie 2m augstās koka sētas izveidot nelielu bērnu rotaļu laukumu ar drošu gumijas segumu, kas amortizē kritienus;
• rotaļlaukumā izvietot divus soliņus un atkritumu urnas;
• pagalma cietajam segumam izmantot betona bruģakmeni.

Iedzīvotāji ir ļoti ieinteresēti un apņēmības pilni turpināt iesākto iniciatīvu, un ķerties klāt pie reālām pārmaiņām.
Detalizētāku informāciju par pagalma labiekārtojuma plānojuma gaitu un izstrādāto projektu varat iegūt sazinoties ar projekta autoru.