Pagalms no tava loga

Tieši dzīvojamo kvartālu vide veido būtisku Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas daļu un daudzu pilsētnieku ikdienas dzīves fonu. Liela daļa Rīgas iedzīvotāju jau tagad apzinās, ka patreizējā dzīvojamo mikrorajonu vide – pagalmi un to iekārtojums, ceļi, infrastruktūras objekti - neatbilst mūsdienu cilvēku vajadzībām ne funkcionāli, ne estētiskās kvalitātes ziņā.
2013. gada vasarā (03.-10.07.2013.) aicinājām visus Rīgas daudzstāvu namu iedzīvotājus piedalīties foto akcijā „Pagalms no tava loga!” - fotografēt no sava dzīvokļa loga patieso ainavu, kādu var vērot pilsētas daudzdzīvokļu namu pagalmos. Akcija tika rīkota, lai aktivizētu pilsētas iedzīvotājus, rosinātu novērtēt esošo situāciju pagalmos, nesamierināties un pašiem iedzīvotājiem uzsākt pagalmu pārveides procesu. Akcijas laikā - 7 dienās - tika izveidota foto galerija ar fotofiksācijām dažādos Rīgas rajonos: Pļavniekos, Purvciemā, Ķengaragā, Ilģuciemā un Centra rajonā.

Aicinām arī Tevi šobrīd palūkoties ārā pa logu, ieraudzīt un novērtēt SAVU pagalmu!