Pagalma mēbeles

Pagalms ir daļa no mūsu ikdienas dzīves telpas. Tas ir kā kopīga viesistaba, kuras iekārtojums stāsta par mājas iedzīvotāju sadzīvi un ieradumiem. Pagalma iekārtojums - soliņi un atkritumu urnas, velonovietnes un citi elementi – viss nepieciešams gan mūsu ērtībai, gan kārtībai un drošībai.
Ikvienā pagalmā ceļi, laukumi, rotaļu un sporta zonas veido vienotu veselumu, bet vien šim pagalmam raksturīgo iezīmi rada visu elemntu funkcionālais pamatojums un stilistiskā vienotība.
Pagalms būs tik ērts, funkcionāls un mājīgs (vai pat stilīgs) kādu paši to iekārtosim!
Visi attēli ir izmantojami tikai kā iedvesmas avots, labiekārtojuma ideju kopēšana un tieša atdarināšana nav atļauta!

Sadaļas Pagalmu mēbeles elektroniskā PDF versija.

Izmērs: 12.02 Mb
Раздел Мебель Для Двора в электронной PDF версии.

Объём файла: 14.27 Mb