Velo un auto novietnes

Pirms divdesmit un vairāk gadiem būvētajos namu pagalmos vietas automašīnu novietošanai bija atvēlēts maz, jo spēkrati tolaik bija deficīta prece, savukārt mūsdienās ir izplatīta tendence, ka ģimenēm ir pat vairāki automobiļi. Auto novietošana pagalmā ir kļuvusi haotiska un pat vidi degradējoša! Lai daudzdzīvokļu namu masīvos dzīvotu laimīgi un apmierināti pilsētnieki, jāveic pārdomāts un atbildīgs darbs tieši autostāvvietu un stāvlaukumu sakārtošanas jomā. Jāveido ērtas, drošas un apkārtējā vidē harmonējošas stāvvietu zonas, kurās izveidoti kvalitatīvi iesegumi, nodrošināts apgaismojums, atrisināta nokrišņu ūdeņu novadīšana, kuras papildinātas ar stādījumiem, profesionāli atdalītas no rekreācijas zonām un netraucē gājēju kustībai.
Mūsdienu pilsētnieku ikdienā arvien biežāk ienāk arī videi visdraudzīgākais pārvietošanās līdzeklis – velosipēds, tādēļ pagalmu plānojumā svarīgi iekļaut arī jaunus, drošus un atraktīvus velo novietošanas veidus.
Visi attēli ir izmantojami tikai kā iedvesmas avots, labiekārtojuma ideju kopēšana un tieša atdarināšana nav atļauta!

Sadaļas Velo novietnes elektroniskā PDF versija.

Izmērs: 7.26 Mb
Раздел Велопарковки в электронной PDF версии.

Объём файла: 6.12 Mb

Velo novietnes

Auto stāvlaukumi

Sadaļas Auto stāvlaukumi elektroniskā PDF versija.

Izmērs: 4.37 Mb
Раздел Дорожки и площадки в электронной PDF версии.

Объём файла: 3.75 Mb