Bērnu rotaļu un sporta laukumi

Bērnu rotaļu laukums pagalmā ir kā bērna fantāzijas pasaule – aizraujoša un nesamākslota, tur valda nemitīga kustība un radošas rotaļas. Droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne ar kokiem, krūmiem un zālieniem veido daudzveidīgu saskarsmes telpu, kur kopā var rotaļāties visi bērni un iepazīties viņu vecāki.
Kustība ir viens no mūsu dzīvesprieka un veselības avotiem. Kustēties, vingrot, elpot svaigā gaisā – to visu mums var piedāvāt pagalms. Mūsdienās mēs iepazīstam arvien jaunus, viegli pieejamus sporta veidus, kas piemēroti pagalma videi un katras paaudzes vajadzībām. Sportošana sniedz prieku un netraucē arī apkārtējos, ja tiek izmantots drošs aprīkojums un sporta zonas iekļautas apstādījumos.
Visi attēli ir izmantojami tikai kā iedvesmas avots, labiekārtojuma ideju kopēšana un tieša atdarināšana nav atļauta!

Sadaļas Bernu, sporta laukumi elektroniskā PDF versija.

Izmērs: 18.74 Mb
Раздел Дорожки и площадки в электронной PDF версии.

Объём файла: 19.10 Mb