Normatīvie akti

Pilsēta ir daudzos gadu simtos un desmitos veidojies organisms. Tās funkcionēšanu nodrošina redzamās un neredzamās infrastruktūras sistēmas, bet savstarpējās attiecības regulē spēkā esošie likumi un noteikumi. Jebkura darbība kopīgajā pilsētvides telpā, katras vietas lielāka vai mazāka pārveide ir jāveic, rēķinoties ar šiem noteikumiem, lai neradītu nejaušu kaitējumu.
Pilsētas dzīve ir daudzslāņaina un komplicēta, tajā saskaras dažādu sociālo grupu intereses, privātās un sabiedrības vajadzības. Tā kā daudzdzīvokļu māju pagalmi ir gan privātīpašums, gan kopīpašums, gan pašvaldības īpašums, kuru lieto visi daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īrnieki vai īpašnieki, tad jebkuri pagalma iekārtojuma uzlabošanas darbi veicami pirms tam savstarpēji vienojoties gan iedzīvotājiem, gan īpašniekiem, gan apsaimniekotājiem.
Visi attēli ir izmantojami tikai kā iedvesmas avots, labiekārtojuma ideju kopēšana un tieša atdarināšana nav atļauta!

Sadaļas Normatīvie akti elektroniskā PDF versija.

Izmērs: 3.71 Mb
Раздел Нормативные акты в электронной PDF версии.

Izmērs: 3.26 Mb